Når du køber varer på SassyLAB.dk har du altid 30 dages returret, hvis du fortryder dit køb.

Du behøver ikke at registrere din returneringen nogen steder. Du skal blot sende varen/varerne retur til os på vores adresse. Din returpakke må ikke sendes til en pakkeshop:
SassyLAB
Vasekær 8
2730 Herlev

Du kan bruge den returlabel vi har vedlagt i pakken. Returfragten koster kr. 45,- som vi fratrækker før vi udbetaler til dig. Du kan også vælge at købe din egen fragtlabel, men du skal være opmærksom på at din returpakke skal leveres til os på vores adresse, og ikke i en pakkeshop. 

Betingelser for at udnytte fortrydelsesretten
Det er en betingelse for at udnytte fortrydelsesretten, at du tilbageleverer varen i samme stand som da du modtog den. Varen må ikke være beskadiget, tilsmudset eller på anden måde være i ringere stand end ved modtagelsen. Varens prisskilt fra SassyLAB skal sidde i varen, og hvis der var et originalt prisskilt i varen, skal dette ligeledes stadigvæk sidde i varen.

Forsendelse i forbindelse med returnering af en vare
Du betaler selv for omkostninger der er forbundet med at returnere varen til os.

Tilbagebetaling
Hvis du vælger at fortryde dit køb og returnere en vare til os, tilbagebetaler vi varens beløb samt det beløb du oprindeligt var opkrævet for forsendelse af varen fra os til dig.